Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’den Başvekil İsmet Paşa hazretlerine makine başında telgraf – 24/07/1930