Kitaplar

Altı çizili başlığı olan kitapları tıklayarak okuyabilirsiniz.

TRAIÉ DE PAIX AVEC LA TURQUIE ET AUTRES ACTES SIGNÉS Á LAUSENNE, LE 30 JANUIER ET LE 24 JUILLET 1923

Paris: Imprimerie Nationale,
1923

THE TREATY WITH TURKEY: STATEMENTS, RESOLUTIONS AND REPORTS IN FAVOR OF RATIFICATION OF THE TREATY OF LAUSANNE

New York,
1926

LA QUESTION DES DETROITS: SES ORIJINES, SON EVOLUTION, SA SOLUTION A LA CONFERENCE DE LAUSANNE

Ali Fuad,
Paris, 1928

LOZAN KAHRAMANI İSMET PAŞA HAZRETLERİNİN HİZMET VE HİMMETLERİ HAKKINDA

Behçet Macit,
1934

OSMANLI MUAHEDELERİ VE KAPİTÜLASYONLAR: 1320-1920 VE LOZAN MUAHEDESİ: 24 TEMMUZ 1923

Reşat Ekrem Koçu,
Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi, 1934

LOZAN

Münib Hayri Ürgüplü,
Ankara Halkevi, 1936

TÜRKİYE DEVLETİNİN DIŞ SİYASASI

Yusuf Hikmet Bayur,
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1938

HARP SONU MUAHEDELERİNE NAZARAN LOZAN'IN HUSUSİYETLERİ

Yavuz Abadan,
1938

TÜRKİYENİN KAPISI BOĞAZ

M. Sadık Atak,
Ankara, 1947

LOZAN-MONTRÖ

Doğan Kutay,
Nazilli Halkevi Yayınları, 1949

THE LAST OF THE DRAGOMANS

Sir Andrew Ryan,
London: Geoffrey Bless, 1951

LOZAN'DA İSMET PAŞAYI KİM ÖLDÜRECEKTİ

Cemal Kutay,
1956

LOZAN VE YARATICISI

CHP Aksaray Ocağı Gençlik Kolu,
1958

TRAITE DE PAIX SIGNE A LAUSANNE LE 24 JUILLET 1923

Dışişleri Bakanlığı,
1966

MİSAKI MİLLİ VE LOZAN SULH MUAHEDENAMESİ: 24 TEMMUZ 1923

Dışişleri Bakanlığı Yayınları,
1966

LOZAN BARIŞ KONFERANSI: TUTANAKLAR, BELGELER

Seha Meray,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969

LOZAN TELGRAFLARI: TÜRK DİPLOMATİK BELGELERİNDE LOZAN BARIŞ KONFERANSI (KASIM 1922-ŞUBAT-AĞUSTOS 1923)

Bilâl N. Şimşir,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1990-1994, (Türk Tarih Kurumu Basımevi)

LAUSANNE PALACE

Gilbert Coutaz,
1991

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN 70.YILDÖNÜMÜ – TBMM’DEKİ ANMA TÖRENİ 1993

T.C. Dışişleri Bakanlığı,
1993

70th ANNIVERSARY OF THE LAUSANNE PEACE TREATY

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs,
1993

LOZAN KONFERANSI VE İSMET PAŞA

Ali Naci Karacan,
Bilgi Yayınevi, 1993

LOZAN: İYİ BİR YURTTAŞ ARANIYOR

Ataol Behramoğlu,
Boyut Yayınları, 1993

İSTİKLAL SAVAŞI VE LOZAN

İsmet İnönü,
Atatürk Araştırma Merkezi, 1993

MEVHİBE

Gülsün Bilgehan,
Bilgi Yayınevi, 1994

70.YILINDA LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ULUSLARARASI SEMİNER 1993

İnönü Vakfı,
Ajans-Türk, 1994

BRITISH OPINION AND THE LAUSANNE PEACE CONFERENCE AND TREATY

Dr. Mustafa Yılmaz,
İnönü Vakfı, Ajans-Türk, 1994

ANILAR VE DÜŞÜNCELER - 1
(LOZAN BÖLÜMÜ) S20/S29

Erdal İnönü,
İdea Yayınları, 1995

LOZAN 1-2 CİLT

M. Cemil Bilsel
Sosyal Yayınlar İstanbul , 1998

MEDİNE'DEN LOZAN'A

Taha Akyol,
Milliyet Yayınları, 1998

MEVHİBE
LOZAN’A İLİŞKİN YEDİNCİ BÖLÜM

Gülsün Bilgehan
İnönü Vakfı, 24 Temmuz 2000

İSMET İNÖNÜ DEFTERLER (1919-1973) 1.Cilt

Hazırlayan: Ahmet Demirel,
YKY, 2001

LOZAN: BİR ANTİEMPERYALİZM MASALI NASIL YAZILDI

Dr. Tolga Ersoy,
Sorun Yayınları, 2002

DIŞİŞLERİ KÜTÜPHANESİ LOZAN KOLEKSİYONU

Dışişleri Bakanlığı,
2002

LOZAN KONFERANSI'NDA AZINLIKLAR SORUNU

Eyüp Kaptan
Harp Akademileri Basımevi, 2002

YAŞAYAN LOZAN

Editör: Çağrı Erhan,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003

İSMET İNÖNÜ VE LOZAN BARIŞ KONFERANSI

Hazırlayan: İlhan Turan,
İnönü Vakfı, Ajans-Türk 2003

MONDROS, SEVR, LOZAN ANTLAŞMALARI

İbrahim Sadi Öztürk,
Ankara Ticaret Odası, 2004

ANKARA VE LOZAN ARASINDA : AVRUPA YOLUNDAKİ TÜRKİYE ÜZERİNE BIR DERLEME

Derleyen: Max Schweizer, Yayına Hazırlayan: S. Erdem Türközü,
Phoenix Yayınevi, 2005

STRATEGIES AND STRUGGLES BRITISH RETHORIC AND TURKISH RESPONSE: THE LAUSANNE CONFERENCE 1922-1923

Sevtap Demirci,
İsis Press, 2005

İSMET İNÖNÜ HATIRALAR (LOZAN BÖLÜMÜ) S 313/S 426

Hazırlayan: Sabahattin Selek,
Bilgi Yayınevi, Tek Cilt halinde 2006

LOZAN VE SONRASINDA SINIRLAR VE BOĞAZLAR

Dr. Bilal N. Şimşir,
İnönü Vakfı, Ajans-Türk 2008

İSMET İNÖNÜ LOZAN BARIŞ KONFERANSI KONUŞMA, DEMEÇ, MAKALE, MESAJ, ANI VE SÖYLEŞİLER

Hazırlayan: İlhan Turan,
Atatürk Araştırma Merkezi, Gözden geçirilmiş baskı 2010

BELGELERLE LOZAN – TAKTİK-STRATEJİK-DİPLOMATİK MÜCADELE 1922-1923

Sevtap Demirci, Çeviren: Mehmet Moralı,
Alfa Tarih, 2011

LOZAN GÜNLÜĞÜ

Bilâl N. Şimşir,
Bilgi Yayınevi, 2012

90. YILINDA LOZAN ANTLAŞMASI

Dr. Bilal N. Şimşir, Prof. Dr. Temuçin F. Ertan,
İnönü Vakfı, Ajans-Türk, 2012

LOZAN’DAN CUMHURİYET’E İSMET İNÖNÜ SERGİ KATALOGU

Dr. Fatma Türe,
Ofset Yapımevi, 2013

90. YIL DÖNÜMÜNDE 90 SORUDA LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Hazırlayan Gürer Karagedikli,
Bilgi Yayınevi, 2013

ZOR ÖDEV LOZAN

Serpil Ural,
Bilgi Yayınevi, 2013

LOZAN OYUNU: TİYATRO ESERİ

Ali Engin Oba,
Sarkaç Yayınları, 2013

ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 2013,53- LOZAN ANTLAŞMASI ÖZEL SAYISI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
2013

BİLİNMEYEN LOZAN

Taha Akyol,
Doğan Egmont Yayıncılık, 2014

LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Gediz Üniversitesi Yayınları,
2014

90. YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER 1-2 CİLT

Duygu Türker-Murat Saygın,
Atatürk Araştırma Merkezi, 2015

BİZİM LOZAN = LAUSANNE

Editör: Bülent Özükan, Çeviri: Özgül Karakurt Gündoğdu
Boyut Yayıncılık, 2016

LOZAN ZAFERİ

Türkkaya Ataöv,
Atatürkçü Düşünce Derneği, 2017

GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA LOZAN

Sefer Güvenç,
Lozan Müdabilleri Vakfı Yayınevi, , Aralık 2017

1922 – 1923 DİPLOMAT İNÖNÜ LOZAN

Alev Coşkun,
Kırmızı Kedi Yayınevi, 2019

KURTULUŞUN ROMANI: SAVAŞ VE BARIŞ 3

Hayri Sevimay,
Öztunç Matbaası, 2020

İLK VE SON BARIŞ: 100. YILINDA LOZAN

Editör: Bülent Özükan,
Boyut Yayın Grubu, 2021

LOZAN BARIŞ KONFERANSI: ANAVATANIN TAPUSU

Çeviren: Serkan Akkannak,
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021 NY Matbaacılık