Kayseri Belediye Reisliğinin 205 sayılı yazısı – 24/04/1927