İsmet Paşa’ya Lozan Görüşmeleri 2. Bölümü için verilen yetki belgesi – 10/04/1923