Türk Hükümetinden Lozan Konferansına katılan Türk Heyetine talimatname – 10/04/1339 (1923)