İsmet Paşa’dan Hariciyede Hikmet Bey’e Kamil Bey’e makine başında pek acele cevabi telgraf – 04/11/1338 (1922)