İsmet Paşa’ya Lozan Görüşmeleri 1. Bölümü için verilen yetki belgesi – 31/10/1922