Türkiye Hariciye Nazırı İsmet Paşa hazretlerine mektup – 07/11/1922

(Gönderenin kimliği belirsiz)