İsmet Paşa Lozan dönüşünde Ankara Garında Atatürk ve Latife Hanım tarafından karşılanıyor – 13/08/1923

Albüm No: 101
Sıra: 316