İsmet Paşa ve Lozan heyeti, yurda dönüşte toplu halde yürürken

Albüm No: 166
Sıra: 071