İsmet Paşa’nın Lozan Antlaşmasını imzaladığı kalem ve mühürün fotoğrafı

Albüm No: 101
Sıra: 334