İsmet Paşa’nın Lozan’da imzalayıp verdiği fotoğrafı – 24/07/1923

Albüm No: 212
Sıra: 061

Üzerindeki yazı: “Mülazımı evvel Hüsnü Beyefendiye Lozan Konferansı hatırai refahat. 24 Temmuz 1923. İsmet”

Albüm No: 301
Sıra: 029

İsmet Paşa’nın Lozan’da Ali Şefik Başman’a imzaladığı fotoğrafı

Albüm No: 101
Sıra: 406

Albüm No: 301
Sıra: 030