İsmet Paşa Lozan Antlaşması’nın sözleşmelerinden olan Lehistan antlaşmasını imzalıyor – 23/07/1923

Albüm No: 212
Sıra: 041

Albüm No: 212
Sıra: 037