İsmet Paşa’dan Adnan (Adıvar) Beyefendiye şifre telgraf – 28/02/1339 (1923)