İngiliz tayyarecilerin iadesi ve General Harrington’un mütareke hatlarının korunacağına dair sözü hk. – 25/02/1339 (1923)