İsmet Paşa ve beraberindekiler Lozan müzakerelerinin yapıldığı Ouchy (Uşi) şatosunun önünde

Albüm No: 212
Sıra: 004