İsmet İnönü Lozan’da Lehistan ile ilgili sözleşmenin imza töreninde konuşmasını yapıyor – 23/07/1923

Albüm No: 212
Sıra: 039