İktisat Vekili Mahmut Esat’dan Lozan’da İsmet Paşa hazretlerine 67/13 ve 18/21 sayılı yazılar – 02/01/1339 (1923) ve 03/01/1339 (1923)