Bolu mebusu Fuat Cebelibereket mebusu Faik ve Edirne mebusu Vası beylerden İsmet Paşa hazretlerine mektup – 04/01/1339 (1923)