Seferihisar Müdafaai Hukuk Reisi İbrahim Bey’den Lozan Konferansı Başmurahhası İsmet Paşa’ya mektup – 14/11/1339 (1923)