Malatya Heyet-i Teftişiye ve Belediye Reisi Hasan Sıtkı’dan İsmet Paşa’ya yazı – 22/07/1339 (1923)