Madame Mustafa Kemal adına düzenlenmiş giysi faturası – 14/06/1923