Lozan Türkiye Başmurahhası İsmet Paşa hazretlerinin refikaları muhteremeleri hanımefendiye.