Lozan Muahedesinde aleytar gruba King riyaset edecek – 30 Ocak 1926