Lozan konferansı katılımcılarının bir bölümü

Albüm No: 212
Sıra: 045