Lozan Anlaşmasının imza törenine katılan davetliler toplu halde – 24/07/1923

Albüm No: 212
Sıra: 074

Albüm No: 297
Sıra: 022