Londra Büyükelçisi Ferit Tek’ten İsmet Paşa Hazretlerine mektup – 29/07/1925