Kim: Haftalık haber dergisi. Yıl:3, Sayı 107 – 27 Temmuz 1960