İstanbul Darülfününu Emini Dr. Besim Ömer’den İsmet Paşa hazretlerine yazı – 04/08/1339 (1923)