Lozan Sulh muahedesini imzalamaya giderken İstanbul Darülfünun’u ziyaret

Arkasındaki not: “17.11.1953. Sayın büyüğüme, 1923 senesinde Lozan Sulh muahedesini imzalamaya giderken İstanbul Darülfünunu ziyaretinize ait olan kıymetli hatırayı takdim ediyorum. Saygılarımla. Erzincan Mebusu Nahid Pekcan”

Albüm No: 212
Sıra: 031

İsmet Paşa, kendisine İstanbul Darülfününu Fen Medresesi fahri müderrislik unvanının verilişi nedeniyle düzenlenen yemekte, toplu fotoğraf çekiminde

Albüm No: 212
Sıra: 032