İsmet Paşa’nın Lozan görüşmelerinde ele alınacak konularla ilgili notları