İsmet Paşa yabancı bir delege ile görüşürken

Albüm No: 212
Sıra: 010