İsmet Paşa ve Franklin Bouillon yazışması – 24/04/1923