İsmet Paşa, üzerinde palto başında melon şapkası ile gülümsiyerek poz veriyor – 25/11/1922

Albüm No: 198
Sıra: 011