İsmet Paşa toplantı masasında ayağa kalkmış elindeki notlara bakarak konuşmasını yapıyor

Albüm No: 212
Sıra: 040