İsmet Paşa Lozan dönüşü kendisini karşılayan merasim birliğini teftiş ediyor

Albüm No: 166
Sıra: 050

Albüm No: 166
Sıra: 069