İsmet Paşa Lozan dönüşü eski Dışişleri Bakanlığı’na gidiyor

Albüm No: 261
Sıra: 059