Hrant Nabayan ve arkadaşlarından İsmet Paşa’ya telgraf – 1923