Hariciye Vekaleti vekili Hüseyin Rauf Bey’den Hariciye Vekili İsmet Paşaya zata mahsus yazı – 03/02/1339 (1923)