Halide Çavuş’tan (Halide Edip) İsmet Paşa’ya mektup. – Lozan Konferansı başlamadan önce