Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden Lozan Konferansına katılan Türk Heyetine talimatname – 10/04/1339