lozanantlasmasi.com https://www.lozanantlasmasi.com Lozan Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması Maddeleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, lozanantlasmasi.com Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Lozan Antlaşmasının Sonuçları https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasinin-sonuclari.html Tue, 04 Dec 2018 09:27:58 +0000 Lozan Antlaşmasının Sonuçları; Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Portekiz, S. Lozan Antlaşmasının Sonuçları; Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Portekiz, S.S.C.B, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Lozan Antlaşmasının yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay kadar sürmüştür. Konferans dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetinin Türk halkı için kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi sebebiyle sert ve uzun geçmiştir. Görüşmelerde Türkiyeyi İsmet (İnönü) Paşa temsil etmiştir. 

İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı imparatorluğunun Hükumetine imzalattırılan Sevr Antlaşması, Türk egemenliğini ciddi şekilde sınırlayan hükümler içermekte ve devleti neredeyse haritadan silmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlamış olan Milli Mücadele ile Türk milleti savaş meydanlarında önemli zaferler kazanarak hakkını ve bağımsızlığını müdafaa etmiş, Lozan antlaşması ile bunu hukuki ve siyasi alanda resmi olarak kaydetmiştir. 

Türk milletinin verdiği bu mücadelenin dünya kamuoyundaki kabulü birçok açıdan önem arz etmektedir. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli hedeflerine neredeyse ulaşılmış. Türkiye'nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak dünya kamuoyu tarafından kabul görmesini sağlanmıştır. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Avrupa devletlerine şartlı teslim olma, silah bırakma ve bu devletlerin elde ettikleri ayrıcalıkların yanında, devletin ekonomisine ve iç işlerine karışmasına da izin veriyordu. Yabancılara tanınan ayrıcalık, Lozan Barış Konferansı boyunca tartışılmış ve en son sonunda tüm ayrıcalıkların kaldırılması, Osmanlı İmparatorluğundan kalan borçların ise ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu açıdan bakıldığından, Lozan Antlaşmasıyla Türkiye ekonomik olarak ta bağımsızlığını kazanmıştır. Tüm bunların yanında Lozan antlaşması, yıllarca süren Türk, Yunan çatışmalarını nihayete erdirmiş,  iki ülke arasında ilişkiler de bir denge kurulmasını sağlamıştır. 

Lozan antlaşmasının Sonuçları;
1. Birinci Dünya Savaşı sonrasında galip gelen ülkeler, mağlup olan ülkelere zorla kabul ettirilen yaptırımlar 2. Dünya Savaşının zemini hazırlamıştır. Lozan Antlaşmasında, karşılıklı pazarlıklarla barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme de yapılmıştır. Bu nedenden dolayı savaşı sona erdiren antlaşmalar içinde halen geçerli olan tek antlaşma Lozan Antlaşması’dır. Bunda Türkiye Cumhuriyetinin barıştan taraf bir tutum içinde olması ve Atatürk`ün belirlediği Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesine sadık kalınarak Lozan Antlaşmasının hükümlerinin uygulamasının rolü çok büyüktür. 
Türkiye Cumhuriyetinin temel vasıfları, Lozan Antlaşmasında da yer almıştır. Buna göre, ülke ve ulusuyla bölünmez bir bütün oluşturan, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve vatandaşı olan herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Lozan antlaşması ile Türkiye’de yaşan Hristiyan ve Musevi azınlıkların ibadet hakları, mülkleri ve mal varlıkları da güvence altına alınmıştır. 
Lozan antlaşması ile ayrıca Yunanistan ve Türkiye arasında vatandaş değişimine de karar verilmiştir. Buna bağlı olarak 1924 yılında beş yüz bin Türk, Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmiş. Bir milyon Rum’da Türkiye’den Yunanistan'a geçmiştir 

Lozan Antlaşmasının SonuçlarıLozan Antlaşmasında lehimize ve aleyhimize sonuçlanan konular şu şekildedir;

Lozan antlaşmasının sonuçları olarak lehimize çözümlenen konular başlıklar altında şu şekilde sıralayabiliriz. 
 • Her türlü kapitülasyonlar kaldırılarak, ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmasına neden olmuştur. 
 • Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödemediği gibi. Yunanistan'ın, Türkiye'ye verdiği zarar karşılığı olarak Karaağaç'ı Türkiye’ye vermek zorunda kalmıştır. 
 • Azınlıkl]]> Lozan Antlaşması Şartları https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-sartlari.html Tue, 04 Dec 2018 19:24:10 +0000 Lozan Antlaşması Şartları, 23 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Fransa, İtalya ve Japonya temsilcileri tarafından Lozan Antlaşması Şartları, 23 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Fransa, İtalya ve Japonya temsilcileri tarafından imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma 6 Ağustos 1924 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Antlaşma sırasında savaşın suçlusu Yunanistan olarak belirlemiş ve antlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Boğazlar konusunda taviz vermemiştir. Antlaşma için M. Kemal İzmir'i tavsiye etmiş ancak İtilaf Devletleri kabul etmemiştir. Türkiye Cumhuriyetini bu antlaşmada İsmet Paşa temsil etmiştir. Görüşmeler 20 Kasım 1922 tarihinde başlanmış ancak Boğazlar, Kapitülasyonlar, Musul-Kerkük, Osmanlı borçları nedeniyle görüşmeler 4 Şubat 1923 tarihinde kesilmiştir. Daha sonra verilen tavizler ile görüşmeler tekrar başlamış ve antlaşma imzalanmıştır. Lozan antlaşması şartlarının bazıları lehimize iken bazıları da aleyhimizedir. 

  Lozan antlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti lehine olan şartları nelerdir
  • Kapitülasyonlar tamamen kaldırılarak ülkelerin ekonomik bağımsızlığı için önemli bir adım atılmıştır. 
  • İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sonrası istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçmiş, Türkiye sadece Yunanistan'a Karaağaç bölgesini vermiştir. 
  • Tüm azınlıklar Türk uyruklu olarak belirlenmiştir. Herkes aynı haklara sahip hale gelmiş ve farklı ayrıcalıklar verilmemiştir. Ayrıca Batı Trakya'da bulunan Türkler ve İstanbul'daki Rumlar haricinde, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ve Yunanistan'daki Türklerin mübadele edilmesine karar verildi. 
  • İstanbul'un işgalinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 
  • Ayrıca bu antlaşmada aleyhimize olan Boğazlar ve Hatay sorunları daha sonra 1936 ve 1939 yıllarında Misak-ı Milli kanunlarına uygun bir şekilde sonuçlanarak lehimize olan maddeler arasında yerini almıştır. 
  Lozan Antlaşması ŞartlarıLozan antlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti aleyhine olan şartları nelerdir
  • Batı Trakya'da bulunan Yunan sınırı Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre belirlenmiştir. Meriç Nehri'nin kıyısında kalan Karaağaç ve Bosnaköy Yunanistan'a bırakılmıştır. 
  • Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'de kalmış ancak özerk yönetim uygulanmıştır. Ayrıca diğer adalar da İtalya'ya bırakılmıştır. Türkiye'nin sınırlarına yakın olan adalar ise silahsızlandırılmıştır. 12 ada ise 1945'te müttefiklere bırakılmış, 1947 yılında ise Yunanistan'a verilmiştir. Bu adalar maalesef bir daha geri alınamamıştır. 
  • İstanbul'da bulunan Ortadoksların dini lideri olan patrikhanenin taşınmasına izin verilmemiş, sadece yetkileri alınmıştır. Ayrıca yabancı okullar da Türkiye'nin kanunlarına uygun şekilde yönetileceği kararlaştırılmıştır. 
  • Osmanlı Devleti zamanından kalan borçlar Osmanlıdan ayrılan devletlere bölüştürülmüş ve Türkiye Cumhuriyetine kalan kısmın Fransız frengi ile ödenmesine karar verilmiştir. 
  ]]>
  Lozan Antlaşması Tarihi https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-tarihi.html Tue, 04 Dec 2018 20:29:29 +0000 Lozan antlaşması tarihi açıdan Türkiye'nin kaderinin belirlendiği ve yeni Türk devletinin resmen uluslararası alanda tanındığı belge olarak ifade edilir. Kurtuluş Savaşı'nda alınan başarılar sayesinde Anadolu'nun dört bir ta Lozan antlaşması tarihi açıdan Türkiye'nin kaderinin belirlendiği ve yeni Türk devletinin resmen uluslararası alanda tanındığı belge olarak ifade edilir. Kurtuluş Savaşı'nda alınan başarılar sayesinde Anadolu'nun dört bir tarafı işgal güçlerinden temizlenmiş ve bu başarı da beraberinde siyasi bir başarı olan Lozan antlaşmasını getirmiştir. Lozan anlaşması tarihi itibariyle yeni Türk devletinin temellerinin oturmasında büyük rol oynamıştır. Çünkü bu antlaşma ile Anadolu'yu işgal etmek isteyen ve Türk varlığını ortadan kaldırmak isteyen İtilaf güçleri Kurtuluş Savaşı'nı kaybetmeleri nedeniyle uzlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. Ancak savaşı Türk devleti kazanmış olmasına rağmen bunu hazmedemeyen İtilaf güçleri Türk devletine yenik muamelesi yapmaya çalışmışlardır. Bu nedenle de 20 Kasım 1922 yılındaki görüşmelerde İtilaf devletleri daha önce uygulamaya koyduramadıkları Sevr antlaşmasını hafifleterek Türk devletine sunmuşlardır. Fakat Türkiye tam bağımsızlık için mücadele ettiği bu alanda, bu şekildeki hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceklerini belirterek ilk görüşmeleri keserek ayrılmışlardır. Bu gelişmenin yaşanmasında Türkiye'nin kapitülasyonlar, Musul, boğazlar, azınlıklar, Yunanistan sınırı gibi sorunları kökten çözmek istemesi de etkili olmuştur. 

  Lozan antlaşması tarihi 23 Nisan 1924'te ikinci görüşmelerle yeniden başlamıştır. Bu görüşmenin başlamasında ikinci bir savaş durumundan İtilaf devletlerinin çekinmiş olması bulunmaktadır. Çünkü devletin başında bulunan Başkomutan Mustafa Kemal orduya savaş için hazırlık emri vermiştir. Bunun yanı sıra 1. Dünya Savaşı'ndan erken çekilen Rusya'nın da Türkiye'nin yanında olduğunu belirtmesi üzerine ikinci görüşmeler başlatılmıştır. Tekrar başlayan görüşmelerle birlikte her iki taraf da verilen bir takım tavizlerle birlikte antlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır. Lozan Antlaşması TarihiLozan antlaşması tarihine geçen başlıca kararlar şu şekildedir;
  • Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara antlaşmasına göre kabul edildi.
  • Irak sınırı ve Musul meselesi için Türkiye ve İngiltere'nin aralarında görüşüp anlaşmaları görüşü kabul edildi.
  • Türkiye Yunanistan sınırı Mudanya ateşkesinde belirlenen şekilde kabul edildi. Ayrıca Türkiye Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak Bosnaköy ve Karaağaç'ı aldı.
  • Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye bırakıldı. Ege adaları İtalya'ya bırakıldı. Ancak Türkiye'ye yakın olan adaların silahsızlandırılması kararı alındır. Aynı karar Yunan adaları için de alındı. 
  • Türkiye'nin İran sınırı Osmanlı zamanında imzalanan Kasr-ı Şirin antlaşmasındaki şekliyle değiştirilmeden kabul edildi.
  • Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
  • Azınlıklar sorunu sona erdi. Artık Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edildi.
  • Osmanlı'dan kalan borçların ödenmesi için o dönemde Osmanlı toprağı olan ülkelere borç paylaştırıldı. Türkiye kendine düşen payı Fransız frangı ile ödemeye karar verdi.
  • Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyona devredildi. Barış zamanında boğazlardan askeri olmayan gemilerin geçmesine izin verilmiştir.
  • Yabancı okullar Türk eğitim sistemine dahil edildi ve Türk eğitim kanununa göre yönetilmelerine karar verildi.
  • Patrikhanelerin tüm siyasi yetkilerine son verildi.
  Genel olarak bakıldığından Lozan antlaşması tarihi olarak yeni Türk devletinin Avrupalı işgalcilere karşı almış olduğu büyük bir başarı olarak göze çarpmaktadır. Bu antlaşma sayesinde artık dış güçlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmasına engel olunmuştur.
  ]]>
  Lozan Antlaşması Gizlenen Maddeleri https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-gizlenen-maddeleri.html Wed, 05 Dec 2018 13:30:30 +0000 Lozan antlaşması gizlenen maddeleri: 2023'de sona erecek olan Lozan antlaşması'nın gizli maddeleri var mı 24 temmuz 1923'te imzalan lozan antlaşması, uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olmuştur. Bir kesim Lozan antlaşmasını Lozan antlaşması gizlenen maddeleri: 2023'de sona erecek olan Lozan antlaşması'nın gizli maddeleri var mı 24 temmuz 1923'te imzalan lozan antlaşması, uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olmuştur. Bir kesim Lozan antlaşmasını zafer olarak görürken bir kesimde hezimet olarak görmektedir. Böyle düşünülmesi ise bazı sorulara neden olmaktadır. Bu anlaşmanın gizli maddeleri var'mı, Lozan anlaşması ile Musul'u alamaz mıydık ABD, neden bu anlaşmayı imzalamadı. Ege adalarını bu anlaşama ile mı kaybettik, sorular böylece uzayıp gidiyor, Ama lozan'da mümkün olan her şey yapılmıştı, savaştan galip ama yorgun çıkan Türkiye alabileceği her şeyi almıştı. Musul petrolleri konusunda Türk delegasyonu başka bir şey yapamazdı, Orta Doğunun petrol çıkartılan yerlere sahip olma isteği dünya savaşının başta gelen nedenlerindendi ve  Osmanlı imparatorluğunu yıkan batının bu isteği oldu.

  Lozan anlaşmasını ABD neden imzalamadı; Amerikanın Lozan anlaşmasını imzalaması söz konusu olamazdı çünkü Amerika anlaşmanın taraflarından değildi. Ege adalarını bu anlaşma ile'mi kayıp ettik. Lozana hezimet diyenler orada çok zorlu bir mücadele verildiğini bilmezler, bir kesim ise ege adalarını bu anlaşma ile kaybettiklerini sanırlar. Ege adaları, Balkan savaşındaki hezimetimizden sonra Londra konferansında İtalya'ya bırakılmıştır. 30 mayıs 1913.

  Lozan Antlaşması Gizlenen MaddeleriLozan antlaşması gizlenen maddeleri: Lozan antlaşmasının gizli maddeleri yoktur. Yunanistan'ın Selanik'ten batı trakya ya kadar Osmanlı topraklarını alması da Balkan harbinde olmuştur. Anlaşmadan sonra ilk yıllar da tv'de açık oturum yapılır uzun uzun konuşurlardı, sonra bundan vazgeçilip anlaşmanın her yıl dönümünde protokol mesajı ile yetinildi, işin doğrusu da bu. Hukuki varlığı bu anlaşma ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalırken Lozan 1920'den bu güne kadar değişmeden kalabilmiştir.bu anlaşma özelliğini hala korurken  Lozan da ki Turk delegasyonu son derece başarılı bir iş ortaya koymuştur. Lozanın yenilği olduğu iddiası rastgele hazırlanmış kitap bile denemeyecek bir savsataya dayanır. 1960'ların başından bu günlere uzanan sayıklamaya göre, Lozan'daki  Türk delegasyonu ve en başta İsmet paşa hakkımızı koruyamamış, hem 12 ada'yı, Musul'u ve pek çok yeri ingiliz'lere peşkeş çekmiştir. Lozan bu yüzden zafer değil, koca bir yenilgidir. Böyle saçmalıkları ortaya atanların tek amacı vardır:Türkiye cumhuriyeti kurucu kadrosunu suçlamak, aşağılamak ve töhmet altında bırakmak, bunlar gibi insanlar Türklerin tarihleri boyunca olmuşlardır ve her zamanda olacaktır.
  ]]>
  Lozan Antlaşması 2023 https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-2023.html Thu, 06 Dec 2018 09:03:22 +0000 Lozan antlaşması 2023: yılında biteceğine dair söylentiler bulunmaktadır. Lozan antlaşması uluslararası bir barış metnidir. Birden fazla tarafı bağlayan lozan barış antlaşmasının 2023 yılında biteceği söylentileri vard Lozan antlaşması 2023: yılında biteceğine dair söylentiler bulunmaktadır. Lozan antlaşması uluslararası bir barış metnidir. Birden fazla tarafı bağlayan lozan barış antlaşmasının 2023 yılında biteceği söylentileri vardır. Fakat Lozan antlaşmasının tam metninde bu süre ile ilgili bir hüküm olmadığı için anlaşmanın süresiz olduğuna dair söylentilerde bulunmaktadır. Lozan barış antlaşmasını metni Fransızcadır. 1.dünya savaşından sonra imzalanan tüm barış antlaşmaları içinde geçerliliğini bugüne kadar koruyabilmiş tek metin Lozan barış antlaşmasıdır. Lozan barış antlaşması 24 temmuz 1923 yılında imzalanmıştır. Uzun yıllar tartışmalara neden olan Lozan barış antlaşması halada tartışılmaktadır. Bir kesim insan Lozan antlaşmasını bir zafer olarak görürken bir kesim insan ise hezimet olarak görmektedir. Lozan barış antlaşmasında Amerikanın imzası yoktur. Bunun sebebi amerikanın taraflar arasında olmamasıdır. 24 temmuz 1923 te İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Temsilcileri ile beraber Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri ile birlikte Leman gölü kıyısındaki Beau Rivage Palace'ta imzalanmıştır.

  Lozan Antlaşması 2023Lozan antlaşmasında görüşülen konular:
  • Türkiye ile Suriye sınırı görüşmesi
  • Irak sınırı konusu
  • Türkiye ile Yunan sınırı
  • Adalar
  • Türkiye ile İran sınırı
  • Kapitülasyonlar konusu
  • Azınlıklar konusu
  • Savaş tazminatları konusu
  • Osmanlının borçları konusu
  • Boğazlar
  • Yabancı okullar
  • Patrikhaneler görüşülen konular içerisinde yer almaktadır.
  ]]>
  Lozan Antlaşması Süresi https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-suresi.html Fri, 07 Dec 2018 03:18:48 +0000 Lozan Antlaşması Süresi, TBMM temsilcileri ve Birleşik krallık, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya Sscb ve Portekiz temsilcileri arasında yapılan, 20 Kasım 1922'de başlayıp, 24 Temmuz 1923 tarihin Lozan Antlaşması Süresi, TBMM temsilcileri ve Birleşik krallık, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya Sscb ve Portekiz temsilcileri arasında yapılan, 20 Kasım 1922'de başlayıp, 24 Temmuz 1923 tarihinde sonuçlanan Lozan barış görüşmelerinin üzerinden 93 yıl geçip, 100 yıla yaklaştığı şu son yıllarda, acaba Lozan antlaşmanın süresi doluyor mu, Lozan Antlaşmasında sona mı geliniyor Cevabı merak edilen bir soru oldu. Bu durumun nedeni antlaşmaya belli bir zamana değin geçerlilik süresinin olduğu maddesinin eklenmesidir. Söz konusu madde gizli maddeler kapsamında olduğu için fazla bilinmemekteydi. Lozan antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanmıştır. 

   Lozan Antlaşmasında Taraflar; Antlaşma yapılmasından bir süre önce Tbmm yeni kurulduğundan, bu durumu bir koz gibi gören isteyen itilaf devletleri, bu antlaşmayı görüşümek için o sırada, varlığı  fiilen devam eden İstanbul hükümetini de davet ettiler. İstanbul hükümetinin Lozan antlaşmasına davet edilmesi Tbmm’de tepkiye yol açtı fiilen devam eden, İstanbul hükümeti kaldırıldı. Tbmm hükümeti Lozan Antlaşması için görüşmelere bu şekilde tek muhatap olarak katıldı. 

  Lozan antlaşması; Birleşik krallık, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya Sscb ve Portekiz temsilcileri arasında imzalandı. Antlaşmanın yüz yıllık bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, o zamanlarda uluslararası alanda çok fazla bilinmiyordu. Çünkü çok yeni bir hükümetti. Lozan antlaşmasına katılıp, Misak’ı Milli’yi gerçekleştirmeyi isteyen yeni meclis hükümetinin diğer beklentileri;

  • Türkiye’de bir Ermeni devleti kurulmasına engel olmak.
  • Kapütülasyonları geçersiz kılıp, kaldırmak
  • Türkiye ile Yunanistan arasında süren, Batı Trakya, Ege Adaları, savaş tazminatı ile nüfus değişimi benzeri sorunları gidermek.
  • Türkiye ile Avrupa devletleri arasında ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunların çözümünü sağlama.
  • Bu amaçlar doğrultusu ile Lozan antlaşması  görüşmesine katılan TBMM Hükümeti, istekler karşılanmadığı takdirde, antlaşmadan vazgeçerek dönme kararı almış, 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, Lozan antlaşması görüşmesi, antlaşmanın İsmet İnönü ‘nün imzalamasıyla 4 Temmuz 1923 tarihinde sona ermiştir.

  Lozan Antlaşması SüresiLozan Antlaşmasının Sonuçları 

  • Türkiye ve Suriye sınırı, Fransızlar ile imzalanıp, Ankara antlaşmasına göre düzenlendi.
  • Türkiye ve Irak sınırı, Musul konusunda bir sonuca varılamadığından, sorun, Lozan antlaşmasından daha sonra Türkiye hükümeti ve İngilizler arasındaki antlaşma ile çözülecektir.
  • Azınlıklar ile ilgili Müslüman olmayanlar belirlenmiştir.
  • Lozan antlaşması ile, Ege deki adalardan, Gökçeada ve Bozcada dışında kalan adalar, Yunanistan’a bırakıldı.
  • Lozan antlaşması  ile kapütülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
  • Lozan antlaşması ile çözülen önemli bir konu ise savaş tazminatları durumudur. Antlaşma ile itilaf devletleri 1.dünya savaşı sebebiyle istedikleri savaş tazminatından vazgeçti. Ancak, Yunanistan Karaağaç bölgesini geri bıraktı.
  • Boğazlar, Lozan antlaşmasının önemli konularında biriydi. Zira çok fazla tartışılmıştır. Antlaşma Sonucunda savaş gemileri ile askeri amaçlı uçaklar barış dönemi zamanında boğazlardan serbestçe geçmesine kararı alındı.
  • Lozan antlaşması ile yabancı okullar konusunda Türkiye’nin kendi içinde alacağı kararların, kabul görmesi için anlaşıldı.
  • Lozan antlaşması ile patrikhanelerin siyasi yetkileri sonlandırılıp İstanbul’da kalacakları kararlaştırıldı.

  Günümüz koşullarında halen, tartışma konusu olan maddelerin her birinin uzun süreli yaptırımlarla gizlenme noktası olmasından dolayı Lozan Antlaşmasının Süresi konusu ile ilgili olarak bir belirsizlik söz konusudur.

  ]]>
  Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-ne-zaman-bitiyor.html Fri, 07 Dec 2018 03:38:59 +0000 Lozan antlaşması ne zaman bitiyor sorusu son dönemlerde cevabı merak edilen bir soru. Bu durumun nedeni Lozan antlaşmasının imzalandığı tarihte antlaşmaya belirli bir zamana kadar geçerlilik süresinin olduğu maddesini Lozan antlaşması ne zaman bitiyor sorusu son dönemlerde cevabı merak edilen bir soru. Bu durumun nedeni Lozan antlaşmasının imzalandığı tarihte antlaşmaya belirli bir zamana kadar geçerlilik süresinin olduğu maddesinin eklenmiş olmasıdır. Söz konusu madde gizli maddeler kapsamında olduğu için fazla bilinmemekteydi. 24 temmuz 1923 tarihinde imzalanan antlaşma İsviç’renin Lozan şehrinde imzalanmıştır.  

  Bu antlaşmada taraflar;

  TBMM temsilcileri ve Birleşik krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Belçika, SSCB, Portekiz ve Yugoslavya temsilcileri arasında imzalanmıştır. Antlaşmanın 100 yıllık bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Yalnız antlaşmanın imzalanmasından bir süre önce TBMM yeni kurulduğu için bu durumu koz olarak kullanmak isteyen itilaf devletleri antlaşmanın görüşülmesi için o sırada henüz varlığı  fiilen devam eden İstanbul hükümetini de davet etmişlerdi.  İstanbul hükümetinin de Lozan antlaşması için davet edilmesi TBMM’nin tepkisine yol açtı ve saltanat kaldırılarak fiilen devam eden İstanbul hükümeti kaldırılmış oldu. TBMM hükümeti Lozan antlaşması için görüşmelere bu şekilde tek muhatap olarak katılmıştır. TBMM hükümeti bu sırada uluslar arası alanda fazla tanınmıyordu çünkü çok yeni bir hükümetti. Lozan antlaşmasına katılarak Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek isteyen yeni meclis hükümetinin diğer beklentileri;

  Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor

  • Türkiye’de bir Ermeni devletinin kurulmamasını sağlamak
  • Kapütülasyonları geçersiz kılarak kaldırmak
  • Türkiye ile Yunanistan arasında var olan Batı Trakya, Ege adaları, savaş tazminatı ve nüfus değişimi gibi sorunları çözmek
  • Türkiye ve Avrupa devletleri arasındaki ekonomik, sosyal ve hukuk ile ilgili sorunların çözülmesini sağlamak

  Bu amaçlar doğrultusunda Lozan antlaşması  görüşmelerine katılan TBMM hükümeti istekler karşılanmazsa antlaşmaktan vaz geçerek dönme kararı almıştır. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan antlaşması görüşmeleri antlaşmanın İsmet inönü tarafından imzalandığı 4 temmuz 1923 tarihinde sonlanmıştır.

  Lozan antlaşmasının sonuçları :

  • Türkiye ile Suriye arasındaki sınır, Fransızlar ile imzalanan Ankara antlaşmasına göre düzenlenmiştir.
  • Türkiye ve Irak sınırı,  Musul konusunda bir sonuca varılamadığı için sorun Lozan antlaşmasından daha sonra Türkiye hükümeti ile ingilizler arasındaki antlaşma ile çözüme kavuşacaktır.
  • Azınlıklar ile ilgili olarak müslüman olmayanların belirlenmiştir.
  • Lozan antlaşmasında Ege’de bulunan adalardan Gökçeada ve Bozcada dışında kalanlar Yunanistan’a bırakılmıştır.
  • Lozan antlaşması  ile kapütülasyonlar tamamiyle kaldırılmıştır.
  • Lozan antlaşması ile çözüme kavuşturulan önemli bir konu savaş tazminatları konusudur. Antlaşma ile itilaf devletleri 1.dünya savaşı nedeni ile istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan Karaağaç bölgesini geri bırakmıştır.
  • Boğazlar konusu Lozan antlaşmasının önemli konularındandı. Çünkü çok fazla tartışma yaşanmıştır. Sonuçta savaş gemileri ve askeri amaçlı uçaklar barış döneminde boğazlardan serbestçe geçmesine karar verildi.
  • Lozan antlaşmasında yabancı okullar konusunda Türkiye’nin kendi içinde alacağı kararların kabul görmesi için anlaşıldı.
  • Lozan antlaşması ile patrikhaneler siyasi yetkileri sonlandırılacak ve İstanbul’da kalacakları kararlaştırıldı.
  • Günümüz koşullarında halen maddeleri çokça tartışma konusu olan Lozan antlaşmasının önemi maddelerin her birinin uzun süreli yaptırımlarla gizlenme noktası olmasındandır.
  ]]>
  Lozan Antlaşması Sonuçları https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-sonuclari.html Fri, 07 Dec 2018 22:14:37 +0000 Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları ile Lozan Barış Antlaşması sonucunda, lehimize ve aleyhimize çözüme kavuşturulan konular hakkında bilgiler. Lozan Bar Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

  Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları ile Lozan Barış Antlaşması sonucunda, lehimize ve aleyhimize çözüme kavuşturulan konular hakkında bilgiler.

  Lozan Barış Antlaşması sonucunda lehimize çözümlenen konular

  - Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülasyonlar kaldırılmış böylece ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.

  - Savaş Tazminatı: Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödememiştir. Buna rağmen Yunanistan verdiği zararın karşılığı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermiştir.

  - Azınlıklar: Azınlıklar konusunda ödün verilmemiştir

  - İstanbul’un İtilaf devletlerince boşaltılması

  Ayrıca, aleyhimize çözümlenmesine rağmen 1936’da Boğazlar, 1939’da Hatay sorunu Misak-ı Milli’ye uygun şekilde sonradan lehimize olacak şekilde çözüme kavuşturulmuştur.

  Lozan Barış Antlaşması sonucunda aleyhimize çözümlenen konular

  - Batı Trakya

  - Oniki Ada bir daha alınamamıştır

  - Patrikhanenin İstanbul’dan taşınması kabul edilmemiştir

  Lozan Antlaşması Sonuçları

  - Osmanlı borçları

  Lozan Barış Antlaşması hakkında önemli kısa bilgiler

  - Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan tek konu Musul meselesi’dir. Çözüme kavuşturulamayan bu mesele sebebiyle Irak sınırı çizilememiştir.

  - Yunanistan savaş suçlusu ilan edilmiştir.

  - TBMM boğazlar konusunda taviz vermiştir.

  - Lozan Antlaşması II.TBMM döneminde onaylanmıştır.

  ]]>
  Lozan Antlaşması Maddeleri https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-maddeleri.html Sat, 08 Dec 2018 05:29:25 +0000 Lozan antlaşması maddeleri, Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine ve lehine hükümler içermektedir. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'de Lozan şehrinde Fransa, Japonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Bulg Lozan antlaşması maddeleri, Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine ve lehine hükümler içermektedir. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'de Lozan şehrinde Fransa, Japonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz temsilcileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri arasında Leman gölündeki Beau-Rivage Palace'ta imzalanan barış antlaşması olan Lozan  Antlaşması, 6 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmayla sadece Musul sorunu çözülemediğinden Irak sınırı belirlenememiştir. Savaşın suçlusu olarak Yunanistan belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Boğazlar konusunda taviz vermemiştir.

  Lozan Antlaşmasının lehimize olan maddeleri nelerdir

  • Kapitülasyonların kaldırılmış olmasıyla, ekonomik bağımsızlığın önü açılmıştır.
  • Türkiye Cumhuriyeti hiç bir devlete savaş tazminatı ödemek durumunda kalmamıştır. Sadece Yunanistan'a Karaağaç'ı vererek, bu ülkeye verdiği zararı ödemiştir.
  • Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki azınlıklar Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiş, azınlıkların tamamı Türk uyruklu kabul edilmiştir. Azınlıklara hiç bir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır. Batı Trakya'da yaşayan Türklerle, İstanbul'da yaşayan Rumlar haricinde olan, Anadolu ve Doğu Trakya'da yaşayan Rumlarla, Yunanistan'da yaşayan Türklerin mübadele edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • İstanbul'u işgal eden İtilaf devletlerinin burayı boşaltmasına karar verilmiştir.
  • Bu antlaşmada aleyhimize çözülen Boğazlar ve Hatay sorunları 1936 ve 1939 yıllarında Misak-ı Millîye uygun şekilde sonuçlandırılmıştır.

  Lozan Antlaşması MaddeleriLozan Antlaşmasının aleyhimize olan maddeleri nelerdir

  • Batı Trakya'da ki Türk Yunan sınırı Mudanya Antlaşmasına göre belirlenmiştir. Meriç nehri kıyısında yer alan Karaağaç ve Bosnaköy Yunanistan'a bırakılmıştır.
  • Bozcaada ve Gökçeada özerk bir yönetimle Türkiye'de bırakılmış, diğer adalar İtalya'ya verilmiştir. Türk sınırına yakın olan adaların silahsızlandırılmasına karar verilmiştir. Bu on iki ada 1945 senesinde müttefiklere, 1947 senesinde Yunanistan'a verilmiştir. Kaybettiğimiz on iki adayı bir daha geri alamadık.
  • Ortodoksların dini lideri olan patrikhanenin İstanbul'dan taşınmasına izin verilmemiştir. Sadece siyasi yetkilerinin alınması kabul edilmiştir. Yabancı okullarda Türkiye Cumhuriyetinin kanunları ile eğitime devam edecekti.
  • Osmanlı devletinin borçları, buradan ayrılmış olan devletler arasında paylaştırılmış, Türkiye Cumhuriyetine düşen kısmı Fransız Frangı ile taksitlendirilmiştir.
  ]]>
  Lozan Antlaşması Önemi https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi-onemi.html Sat, 08 Dec 2018 12:26:23 +0000 Lozan antlaşmasının önemi, 1.Dünya savaşının bitmesinden sonra galip çıkan Avrupalı devletler ile yüzyıllardır var olan hukuk, uyuşmazlıklar ve bazı önemli siyasi sorunların sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.  İ Lozan antlaşmasının önemi, 1.Dünya savaşının bitmesinden sonra galip çıkan Avrupalı devletler ile yüzyıllardır var olan hukuk, uyuşmazlıklar ve bazı önemli siyasi sorunların sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.  İsviçre’nin Lozan kentinde 20 Kasım 1922 tarihinde bir araya gelen taraflar arasında görüşmeler başlamıştır. Lozan antlaşmasının önemi konusunda ön plana çıkan konuların başında konferansta istiklal ve medeni milletlerde olduğu gibi hürriyet isteğinin vurgulanması olmuştur. Lozan antlaşmasının önemini gösteren antlaşma sonuç belgeleri 16 adetten oluşmakta ve bir de protokol beyannamesi ile nihai bir senetten oluşmaktadır. Lozan antlaşmasının önemini gösteren durumlardan biri, antlaşma metninde yer alan 143 maddeden birinde Türkiye ile 1.Dünya savaşı galiplerinin eşit şartlar altında bir araya gelerek konferansı gerçekleştirdiklerinin belirtilmiş olmasıdır.

  Lozan antlaşmasının önemini gösteren Türkiye lehine olan maddeleri :

  • Kapütülasyonlar tamami ile kaldırılmış olması ve ülkenin ekonomik olarak gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmıştır
  • Antlaşmaya göre Türkiye devleti hiçbir galip devlete savaş tazminatı ödemeyecek olması önemli ekonomik başarılardan biridir. Sadece Yunanistan’ verilen maddi zararlar için Karaağaç bölgesi Yunanistan’ın kontrolüne geçecektir
  • Türkiye devlet sınırları içinde yaşayan tüm müslüman olmayan azınlıklar ülkenin vatandaşı kabul edileceği kabul edilmiştir
  • Lozan antlaşmasının önemini gösteren maddelerden birine göre İstanbul’u işgal eden itilaf devletleri işgalden vazgeçip İstanbul’u tamamen boşaltacaklardır
  • Boğazların durumu ve Hatay sorunu problemleri Türkiye devletinin lehine çözümlenmiştir
  • Lozan antlaşmasının aleyhte olan maddeleri
  • Lozan antlaşmasının önemini gösteren maddelerden biri devletin sınırlarının belirlenmesidir ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Mudanya antlaşması ile belirlenebilmiştir
  • Bozcaada ve Gökçeada gibi adalar Türkiye’ye verilen ve Lozan antlaşmasının önemini gösteren sonuçlardandır. Ancak bu adaların dışında kalan diğer adalar İtalya’ya bırakılmıştır
  • Lozan antlaşmasının önemini gölgeleyen maddelerden birine göre Ortodoksların dini olarak lideri konumunda bulunan patrikhane İstanbul’dan başka bir yere taşınamayacak olmasıdır
  • Osmanlı imparatorluğu döneminden kalan borçların taksitlendirilerek ödenecek olması

  Lozan Antlaşması Önemi

  Lozan antlaşmasının önemini gösteren kısa bilgiler

  • Lozan antlaşması ile sadece Musul sorunu bir çözüme kavuşturulamamıştır. Bu nedenle Irak ile olan sınır tam bir netlik kazanamamıştır
  • Lozan antlaşmasının önemi Yunanistan savaş sonrası suçlu ülke konumuna düşmüştür
  • TBMM boğazlar konusu ile ilgili hiçbir taviz vermemiştir
  • Lozan antlaşmasının önemine bağlı olarak antlaşma 2.TBMM döneminde onaylanmıştır
  • Ege denizindeki on iki ada bir daha geri alınmamıştır
  • Askeri alanda kazanılan zaferler siyasi alanda da tescillenmiştir
  • Lozan antlaşmasının önemi gösteren bir sonuç ortaya çıkmış ve Türkiye için 1. Dünya savaşı sona ermiştir
  • Lozan antlaşmasının önemi artık hiç bir dış devletin Türkiye’nin içişlerine karışamaması olmuştur

  ]]>
  Lozan Barış Antlaşması https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-baris-antlasmasi.html Sun, 09 Dec 2018 02:20:54 +0000 Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavy Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Lozan Antlaşmasının yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı sekiz ay kadar sürmüştür. Konferans dönemi, TBMM Hükümetinin Türk halkı için kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle uzun ve sert geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye’yi İsmet Paşa temsil etmiştir.

  Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Hükümetine imzalattırılan Sevr Antlaşması Türk egemenliğini ciddi şekilde sınırlayan hükümler içermesinin yanı sıra, devleti neredeyse haritadan silmiştir. Mustafa Kemal önderliğinde başlayan Milli Mücadele ile Türk milleti savaş meydanlarında önemli zaferler kazanarak hakkını ve bağımsızlığını savunmuş, Lozan Barış Antlaşması ile bunu siyasi ve hukuki alanda tescil ettirmiştir.

  Türk milletinin mücadelesinin dünya kamuoyundaki kabulü birçok açıdan önemlidir. Lozan Barış Antlaşması ile öncelikle, Türkiye’nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak dünya kamuoyu tarafından kabul görmesi sağlanmıştır. Lozan Antlaşması ile Misak-ı Milli hedeflerine neredeyse ulaşılmıştır. Zamanında Osmanlı Devleti tarafından Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonlar, bu devletlerin elde ettikleri ayrıcalıkların yanı sıra, devletin ekonomisine ve iç işlerine karışmasına da izin veriyordu. Kapitülasyonlar konusu, Lozan Barış Konferansı boyunca tartışılmış ve en son sonunda tüm kapitülasyonların kaldırılması, Osmanlı Devleti’nden kalan borçların ise ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu açıdan bakıldığından, Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye ekonomik bağımsızlığını da kazanmıştır. Tüm bunların yanı sıra Lozan Barış Antlaşması, yüz yıldır süren Türk-Yunan çatışmalarını da sona erdirmiş,  iki ülke arasında bir denge kurulmasını sağlamıştır.

  Lozan Barış Antlaşması

  Birinci Dünya Savaşı sonunda galip gelen ülkeler tarafından, mağlup olan ülkelere dikte ettirilen yaptırımlar İkinci Dünya Savaşı’nın zemini hazırlamıştır. Lozan Barış Antlaşması’nda, karşılıklı pazarlıklarla barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme de yapılmıştır. Bu sebepten dolayı savaşı bitiren antlaşmalar içinde halen yürürlükte olan tek antlaşma Lozan Barış Antlaşması’dır. Bunda Türkiye Cumhuriyeti’nin barıştan yana bir tutum gözetmesi ve Atatürk'ün belirlediği ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' ilkesine sadık kalarak Lozan Barış Antlaşması’nın hükümlerini uygulamasının rolü büyüktür.

  Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Lozan Barış Antlaşması’nda da yer almıştır. Buna göre, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün oluşturan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’de yaşan Hristiyan ve Musevi azınlıkların mal, mülk ve ibadet hakları da güvence altına alınmıştır.

  Lozan Barış Antlaşması ile ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasında bir nüfus mübadelesi yapılmasına da karar verilmiştir. Buna bağlı olarak 1924 yılında bir milyon Rum Türkiye’den Yunanistan’a geçerken, beş yüz bin Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmiştir.

  Lozan Barış Antlaşması’nda lehimize ve aleyhimize çözümlenen konular şu şekildedir;

  Lozan Barış Antlaşması sonucunda lehimize çözümlenen konular:

  • Her türlü kapitülasyonlar kaldırılmış, böylece ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.
  • Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödememiştir. Buna rağmen Yunanistan verdiği zararın karşılığı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermiştir.
  • Azınlıklar konusunda ödün verilmemiştir
  • İstanbul’un İtilaf devletlerince tarafından boşaltılması sağlanmıştır.
  • Bunların yanı sıra 1936’da Boğazlar, 1939’da da Hatay sorunu Misa]]> Lozan Antlaşması https://www.lozanantlasmasi.com/lozan-antlasmasi.html Sun, 09 Dec 2018 15:09:02 +0000 Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslav Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır. Lozan Antlaşması nin yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Barış Konferansı üyelerinin rolü büyüktür. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf devletlerince Osmanlı Devleti’ne imzalatılan Sevr Antlaşmaıması neredeyse devleti haritadan silmiş ve egemenliğini ciddi biçimde sınırlayan hükümlere yer vermiştir. Atatürk önderliğinde Milli Mücadele'ye başlayan Türk ulusu savaş meydanlarında büyük zaferler kazanmış ve Lozan Antlaşması ile siyasi ve hukuki alanda tescil etmiştir.

   Uluslararası kabul pek çok yönden önem taşımaktadır. Öncelikle, Türkiye'nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak uluslararası topluma kabul edilmesi sağlanmıştır. Lozan ile Misak-ı Milli hedeflerine çok büyük ölçüde ulaşılmıştır. Lozan Konferansı sırasında kapitülasyon olarak nitelenen ve ülkenin iç işlerine karışma yetkisi veren ayrıcalıklar uzun süre tartışılmıştır. Sonuçta kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının ödenmesinin makul bir takvime bağlanması kararlaştırılmıştır. Antlaşma, bu açıdan bir ekonomik bağımsızlık belgesi olma özelliğine de sahiptir.

   Ayrıca Lozan, yaklaşık yüzyıldır devam eden Türk-Yunan çatışmasını sona erdirerek, ulaşılan barışla iki ülke arasında bir denge oluşturması bakımından da önem taşımaktadır.

   Lozan Antlaşması

   I. Dünya Savaşı sonunda galip güçlerce dikte ettirilen ve ağır şartlara sahip barış antlaşmaları II. Dünya Savaşı'na zemin hazırlarken, Lozan'da karşılıklı pazarlıkla barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle, savaşı bitiren antlaşmalar içinde halen uygulanan sadece Lozan'dır. Tabiatıyla, bunda Türkiye'nin Atatürk'ün belirlediği ''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'' ilkesine sadık kalması ve Lozan Antlaşmasının hükümlerinin uygulanmasında da bu ilkeyi gözetmesinin rolü büyüktür.

   Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri, Lozan Antlaşmasında da yer almıştır. Buna göre, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün oluşturan Türkiye'de yaşayan ve Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit ve aynı haklara sahip Türk ulusunu oluşturmaktadır. Antlaşmada Türkiye'de yaşayan Hıristiyan kökenli Rum ve Ermeniler ile Museviler azınlık olarak tanımlanmış; mal, mülk ve ibadet hakları güvence altına alınmıştır.Antlaşma ile Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılmasına karar verilmiş, bunun sonucunda 1924 yılında yaklaşık bir milyon Hıristiyan-Rum Yunanistan'a, beş yüz bin Müslüman-Türk de Türkiye'ye göç etmiştir.

   ]]>